OLC-café

Praktijk

HaBoBIB staat voor de bibliotheek van Haacht en Boortmeerbeek. Hun project 'OLC-café' wil begeleiding bieden bij (digitale) leervragen.

Het OLC-café is een structurele samenwerking van drie partners: een bibliotheek (HaBoBIB) en twee onderwijsinstellingen, het Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open School en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO De Oranjerie). Zowel begeleiders van de bib als van basiseducatie begeleiden de gebruikers bij zelfstandig leren en bij het verwerven van digitale of informatievaardigheden.

Het OLC-cafe bestaat uit vier luiken:

1° Vrije toegang
Het OLC-café is een computerruimte die vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 

2° Begeleiding
Twee avonden per week staat er een leerbegeleider paraat. Om de begeleidingen vlot te laten verlopen is regelmatig overleg tussen de begeleiders van het OLC-café essentieel. Deze leerbegeleiders hebben immers een verschillende achtergrond en doelpubliek. De begeleiders registreren ook de leervragen in een gemeenschappelijk document.

3° Bijscholing begeleiders.
Permanente vorming is noodzakelijk voor de begeleiders. Op regelmatige basis worden de nodige competenties in kaart gebracht. Voor bijscholing kunnen de begeleiders meestal een beroep doen op de aanwezige expertise in de drie organisaties.

4° Pc-dokter voor technische problemen.
Op specifieke hard- of softwareproblemen kunnen we niet ingaan tijdens de begeleidingsmomenten in het OLC-café. Wel kan iedereen er maandelijks gratis terecht met zijn persoonlijke vragen bij de pc-dokter, een bekwame vrijwilliger.


Infrastructuur en educatief materiaal

De ruimte is modern ingericht. Er staan 8 pc’s (W8), 2 laptops (W8), 2 pc’s (W7) en 1 printer/scanner en 1 tablet klaar voor de gebruikers. Er is gratis wifi.

Daarnaast zijn er kasten met naslagwerken en leermiddelen. De bibliotheek koopt de werken aan, vaak na advies door de onderwijspartners.
Deze collectie bestaat o.a. uit:

  • werken over ICT- en pc-gebruik en digitale media, handleidingen en werken die aansluiten bij de cursussen van CVO en CBE;
  • taalcursussen die aansluiten bij de lessen die in het CBE en CVO gegeven worden;
  • anderstalige fictie, vooral easy readers voor taalcursisten;
  • Nederlandstalige fictie voor volwassenen in eenvoudige taal (o.a. Wablieft-boeken).

Affiches, folders, boeken, cursussen die door CBE en CVO gegeven worden.


Tijdsbesteding:

  • 5u begeleiding/week + omkadering, opvolging deelnemers, bijscholing begeleiders

 Aantal deelnemers:

  • Minimum 1, maximum 10.
     

Partners: CBE Open School (basiseducatie), CVO De Oranjerie

Werken mee aan dit initiatief