Foto: Omar Prestwich

Digital Storytelling

Praktijk
Maximum aantal deelnemers: 
15

Digital storytelling is een methode om te werken aan emancipatie door mensen een stem te geven via een persoonlijk verhaal. Het is een bijzonder proces waarin de deelnemer zijn/haar verhaal vertelt, eerst in groep en vervolgens in een korte video. Op deze manier creëert Digital Storytelling verbondenheid binnen de groep die dit proces doormaakt. Maar ook de kijker voelt zich verbonden met de persoon die zijn/haar project deelt. Maks vzw werkt via deze methode ook aan digitale en taalvaardigheden.

Een digital story is een korte video van 1 à 3 minuten waarin de deelnemer zich vrij kan uitdrukken over een impactvol thema aan de hand van beeldmateriaal, stem, muziek en tekst. Een digital story gaat steeds om een persoonlijk verhaal. Het geeft de kans aan jongeren, volwassenen en ouderen om hun stem te laten horen binnen de maatschappij, om te tonen dat hun stem telt.

Het thema wordt ingeleid via een groepsdiscussie, aan de hand van pedagogische tools. Vervolgens wordt het verhaal van ieder vorm gegeven om tot een coherent, persoonlijk verhaal te komen. Elke deelnemer maakt een storyboard waarin hij/zij de tekst linkt met beelden, geluid, muziek en tekst. Dan volgt het technische luik waarin de deelnemer op zoek gaat naar beelden en muziek. Alles komt samen in een video editing software en de deelnemer monteert zijn/haar eigen video. We eindigen met een projectie van de video’s. Door deze persoonlijke verhalen met elkaar te delen ontstaat een speciale band tussen de deelnemers. Ze voelen zich meer verbonden met elkaar en hebben geleerd echt naar elkaar te luisteren.


Voor een digital storytellingproject te realiseren doorloopt Maks vzw volgende stappen:

STAP 1: Voorbereiding van het thema
We personaliseren elke workshop met zorg voor het thema. Voor elk thema creëren we tools om de groepsdiscussie te bevorderen. Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de digital storytelling hebben we een hele verzameling instrumenten die we kunnen gebruiken.

STAP 2: Groepsdiscussie
Binnen een workshop 'digital storytelling' creëren de animatoren een veilig platform waarin de deelnemers zich vrij kunnen uitdrukken over een bepaald thema. In een eerste stap wordt aan de hand van verschillende tools een groepsdiscussie gevoerd over het thema zodat iedereen de kans krijgt om zich uit te drukken. De animatoren zorgen voor voldoende energizers om de groepsynamiek te bewaren.

STAP 3: Geef vorm aan je verhaal
Na de open discussie geeft elke deelnemer vorm aan zijn/haar verhaal. De bedoeling is dat de deelnemers een zo persoonlijk mogelijk verhaal brengen, met hun mening of ervaring rond het onderwerp. Dit zorgt voor groepscohesie en groepsdynamiek. De deelnemers leren zich op een duidelijke manier uit te drukken en naar elkaar te luisteren.

STAP 4: Maak een storyboard
De deelnemers maken een storyboard waarbij ze hun verhaal vorm geven. Ze leren hoe ze een verhaal kunnen maken met video en geluid: ze kiezen welk beeld bij welke zin zal horen. Ze mogen hierbij heel creatief te werk gaan: ze mogen zelf foto’s maken, beelden zoeken op het internet, tekenen,… Vervolgens neemt de deelnemer zijn/haar stem op en zoekt passende muziek voor zijn/haar video. De animatoren sensibiliseren rond de auteursrechten van beeld en muziek.

STAP 5: Montage van de video
De deelnemers leren de tekst, stem, muziek en beelden om te zetten naar een filmpje aan de hand van een eenvoudige video editing software. Er is geen enkele voorkennis nodig.

STAP 6: Projectie en disseminiatie
We organiseren een eindprojectie waarin de video's getoond worden voor de andere deelnemers en voor andere geïnteresseerden.


Er is geen voorkennis nodig om digital storytelling te doen. Maks vzw heeft zowel ervaring met personen die helemaal geen kennis hebben over digitale media als met jongeren in scholen. Digital storytelling raakt een heel divers publiek.

Werken mee aan dit initiatief