Foto van Himesh Kumar Behera

Brochure Digipunten

Praktijk
1 december 2016

Het doel van dit project was het in kaart brengen van het aanbod computerruimtes en opleidingen in Roeselare, zodat mensen makkelijker de weg vinden naar een aanbod op hun maat. Dit project kwam er naar aanleiding van de uitbreiding van de digitale dienstverlening van de stad. Stad Roeselare koppelde hieraan een aantal acties die de digitale vaardigheden van de burger versterken. Daarnaast kwam er ook een lessenreeks.

In dit project werd een brochure uitgewerkt met webpagina. Het e-inclusieaanbod in de Stad Roeselare werd gepresenteerd volgens aard activiteit en niveau van de doelgroep (in plaats van per organisatie). Ze werd verspreid via de stadsbalies, balies ARhus, Zorgbedrijf, seniorenverenigingen, mutualiteiten, Open school en andere organisaties die vermeld waren in de brochure.

Volgens stappen zijn nodig om zulk een brochure te realiseren:
STAP 1: het bestaande aanbod in kaart brengen
STAP 2: uitwerken brochure
STAP 3: verdeelpunten zoeken (partners, organisaties in de brochure, seniorenverenigingen, ...)
STAP 4: druk en verspreiding

De brochure is te vinden op www.arhus.be/digipunten.

Links

Werken mee aan dit initiatief