Werken aan (digitale) basiscompetenties

Artikel

Het realiseren van een inclusief digitaal beleid is niet mogelijk zonder een aantal basiscompetenties zoals mediawijsheid en geletterdheid. Bij kwetsbare profielen dient men rekening te houden met specifieke drempels met betrekking tot leren.

Tips

 • Gebruik het competentiemodel mediawijsheid en een brede definitie van geletterdheid als referentiekaders voor het ontwikkelen van een aanbod op maat.
 • Stimuleer en ondersteun bestaande informele en formele vormingsinitiatieven.
 • Ontwikkel nieuwe initiatieven waar nodig. Speel in op nieuwe tendensen.


Inspirerende goede praktijken

 • Getuigenis Emma Depouvre (Argos vzw) over 'Kennismaking met internet en pc'

  Argos vzw zet in op digitale basiscompetenties. Ze gaan hierbij zo laagdrempelig mogelijk te werk. Emma Depouvre beschrijft in deze video op welke manier ze hun cursus vorm geven om hun deelnemers op een effectieve manier te bereiken en te begeleiden.

  Meer weten over dit project? Lees hier de praktijkfiche.

   
 • Getuigenis Joëlle Verriest (Maks vzw) over 'Mediawijze methodieken: Digital Storytelling'

  Maks vzw werkt binnen hun projecten aan de competenties van zowel jongeren als volwassenen met behulp van een waaier aan innovatieve methodieken. Joëlle Verriest vertelt in deze video over de verschillende digital storytellingprojecten die ze realiseren met een diversiteit aan doelgroepen.

  Meer weten over de projecten van Maks vzw?

  Lees hier hun praktijkfiche over Digital Storytelling
  Lees hier de praktijkfiche over Capital Digital, een codeerproject voor kwetsbare kinderen en jongeren.

   
 • Getuigenis Pieter Duysburgh (Digitaal.Talent@Gent) over ‘De Krook’: Aanbod op maat van elke Gentenaar

  In 'De Krook' wordt sterk ingezet op de thema's mediawijsheid en e-inclusie: de bibliotheek moet een plaats blijven waar het algemene publiek op een laagdrempelige manier kan kennismaken met bestaande en opkomende digitale technologie. Thematisch gezien houdt dit aanbod activiteiten in over basis computerkennis, media bedienen, media maken, STEAM-vaardigheden, smart citizenship en andere opkomende digitale technologieën. Deze onderwerpen komen aan bod in workshops, mediacafés, installaties, één-op-één consultaties, etc.

   
 • Getuigenis Freddy Baele en Kristel Claes (Leerpunt Centrum voor Basiseducatie Gent) over 'Digitale competenties en geletterdheid op maat'

  Cursist Freddy Baele getuigt in deze video over de manier waarop de lessen over digitale media zijn horizon hebben open gebroken. Het sociale aspect van deze leermomenten is voor hem heel belangrijk. Leerkracht Kristel Claes licht toe hoe ze hun cursussen methodisch en inhoudelijk aanpakken om zoveel inspraak te voorzien van de cursisten en op maat van hun behoeften te werken.