Aan de slag met de bouwblokken

Artikel

Deze methodiek is geschikt om op basis van de bouwblokken na te gaan hoe jouw lokale stad, gemeente of samenwerkingsverband zich situeert met betrekking tot de verschillende bouwstenen voor e-inclusie.

Hoe ga je te werk?

STAP 1
Stel een (representatieve) groep samen van bovenlokale spelers.
Selecteer samen de bouwblokken die je wil bespreken.

STAP 2
Deel jouw groep op in groepjes van max. 4 personen.
Start het debat in dit groepje en geef elke bouwblok een kleur:

  • Rood: we ondernemen nog geen actie rond deze bouwblok.
  • Oranje: we ondernemen beperkte actie rond deze bouwblok.
  • Groen: we ondernemen uitgebreide actie rond deze bouwblok.

Noteer ook waarom jullie deze kleuren toekennen. Deze resultaten rapporteer je in de volgende stap in de bredere groep.

Alle groepjes verzamelen zich terug in één groep. Leg jullie resultaten naast elkaar. Zijn er verschillen of gelijkenissen? Duid de groepsresultaten.  Selecteer de oranje en rode bouwblokken waar jullie als groep aan wil werken.

Voor Stap 3 kan je best een volgend vergadermoment inplannen. Op die manier krijgen de groepsleden de kans om de goede praktijken en de getuigenissen die horen bij de geselecteerde bouwstenen door te nemen.

STAP 3

Stel per geselecteerde bouwblok een actieplan op aan de hand van volgende elementen:

  • Waarom?
  • Hoe?
  • Wat?
  • Waar?
  • Wie?
  • Wanneer?

Tip: Laat je hierbij inspireren door andere actoren! Neem eventueel ook contact op om te bevragen hoe ze deze activiteiten hebben aangepakt, wat mogelijke aandachtspunten en succesfactoren zijn.