Onderzoeken van digitale initiatieven

Artikel

Om een inclusief digitaal beleid te realiseren is er nood aan onderzoek en evaluatie. Bevraag regelmatig de noden en meet effecten van jouw
eigen digitale initiatieven.

Tips:

  • Lees ‘Het Groot Werkvormenboek’ van Sasja Dirkse-Hulscher & Angela Talen.
  • Gebruik evaluatiemethoden uit de toolkit ‘Getting started measuring social media literacy'.
  • Neem deel in stuur- en werkgroepen van onderzoeksprojecten. Geef aan welke vragen nog onbeantwoord blijven.


 

Inspirerende goede praktijken