E-inclusie & partnerschappen

Artikel

Partnerschappen zijn belangrijk om een duurzaam inclusief digitaal beleid te realiseren. Bundel daarom de krachten in jouw stad of gemeente!

TIP Volg dit stappenplan


Stap 1 - Stakeholdermapping: wie doet wat in jouw stad of gemeente?

Stap 2 - Toekennen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Stap 3 - Opzetten van structurele en duurzame samenwerkingsverbanden


Inspirerende goede praktijken
 

 • Getuigenis Sara Van Damme (Digitaal.Talent@Gent) over het project 'Digikriebels'

  Digikriebels loopt sinds 2010 en wordt gecoördineerd door Digitaal.Talent@Gent, het programma van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis dat zich richt op digitale inclusie. Het project wordt gerealiseerd binnen een samenwerkingsverband met het brugfigurenproject Stad Gent dat de brug tussen school en thuis versterkt en CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland dat opleidingen organiseert voor volwassenen die basisvaardigheden ontbreken.

  Meer weten over Digikriebels?
  Lees hier het Artikel 'Digikriebels: ouders en kleuters hand in hand door Digiland'

   
 • Getuigenis Charlotte Schreuer (Link in de Kabel) over de 'Tabletcoaching in de Kinderwerking'

  Samenwerken met Leuvense organisaties zit in het DNA van de vzw Link in de Kabel gebakken. Voor het project 'Tabletcoaching in de kinderwerking' trekt Link in de Kabel naar sociale organisaties en speelpleinwerkingen met hun tabletklas. Ze coachen de kinderen en maken de begeleiders attent op mogelijke risico's en kansen met betrekking tot het gebruik van digitale media door de kinderen.

   
 • Getuigenis Sara Clauw (ARhus) over de 'Brochure Digipunten'

  Het doel van dit project was het in kaart brengen van het aanbod computerruimtes en opleidingen in Roeselare, zodat mensen makkelijker de weg vinden naar een aanbod op hun maat. Stad Roeselare koppelde hieraan een aantal acties die de digitale vaardigheden van de burger versterken. Daarnaast kwam er ook een lessenreeks.

  Meer weten over dit project? Lees hier de praktijkfiche.