Brede visie op e-inclusie

Artikel

Een inclusief digitaal beleid heeft aandacht voor de meest kwetsbare profielen, maar ook voor degenen die sociaal en digitaal sterk staan. Benut de kansen en hou rekening met de risico’s van diverse profielen. Een digitaal profiel matcht niet noodzakelijk met de klassieke ‘doelgroepen’.

Tips:

Inspirerende goede praktijken
 

  • Getuigenis Ilse Mariën (VUB/SMIT/imec) over de 'Mediaprofieltest'

    Onderzoekster Ilse Mariën licht toe waarom een brede visie op e-inclusie cruciaal is. Dit betekent dat je bij het vorm geven van jouw beleid of activiteiten rekening houdt met alle digitale profielen die aanwezig zijn bij jouw doelpubliek. Ze geeft ook meer uitleg over de mediaprofieltest. De mediaprofieltest is een zelftest waarmee je kan nagaan welk mediaprofiel jouw doelgroep of jij zelf als begeleider hebt.
     
  • Getuigenis Karel Phlix (BLM Genk) over 'Talenten van doelgroepmedewerkers inschakelen'

    BLM Genk schakelt doelgroepmedewerkers in voor hun project 'Wie online'. 'Wie online' zijn openbare computerruimtes die ingebed zijn in armoede-organisaties in heel Vlaanderen. Hij geeft tips en tricks over het werken met doelgroepmedewerkers en zoomt in op de sleutelcompetenties van een goede lesgever of begeleider.